K&K Philharmoniker, Matthias Georg Kendlinger

Wiener Franz Lehár Konzert-Gala
K&K Philharmoniker Matthias Georg Kendlinger Musikalische Gesamtleitung